bao boi cua tong giam doc
[Chuẩn CMNR] -

Tuổi hoc sinh cũng như tuổi thơ, trôi qua êm đềm và không giông bão cho đến khi chúng ta bước...

Tuổi hoc sinh cũng như tuổi thơ, trôi qua êm đềm và không giông bão cho đến khi chúng ta bước ra đời, chật vật kiếm từng đồng tiền mỗi ngày. :)

#Sóc tuổi thơ :'(
Tuổi hoc sinh cũng như tuổi thơ, trôi qua êm đềm và không giông bão cho đến khi chúng ta bước...

Bình luận